Жергілікті серіктес
Бұл қызмет сіз Қазақстан Республикасында тіркелген, сіздің әлеуетті немесе ағымдағы әріптес, туралы ақпаратты алуға мүмкіндік береді. Ақпараттық National Business тізіліміне қол жеткізу арқылы қамтамасыз етіледі. Vvedniya БСН ұйыммен, сіз оң іскерлік шешім қабылдауға мүмкіндік қоғам мен үкіметтік емес қоғамдық, туралы ақпаратты алуға болады.

Жабу
Жүйеге кіру
Кілтті таңдаңыз ЭЦҚ
Қате қосылған кезде прослойке. Көз бағдарламасы іске қосылды және қайталаңыз
Пароль дұрыс емес.
Саны қалған рет
Кілтті таңдаңыз ЭЦҚ
БИН жоқ сертификатта
Іздеу
Для более точного поиска, введите обязательно БИН и верное наименование
Іздеу мүмкіндіктерін
Расширенный поиск
#
БСН
атауы
Закрыть

3 результата(ов) найдено

Для просмотра информации нужно оплатить 100 тенге
Введите данные плательщика

Оплатить

Статус заявки

Заявка обработана

Проверить еще раз
Закрыть
 
Поиск по бизнес-реестру НПП «Атамекен»
Также дополнительно вы можете проверить ваших партнеров по бизнес-реестру НПП «Атамекен». Получение отчетов из бизнес-реестра производится на платной основе.

*ВНИМАНИЕ! Формирование отчета может занять до нескольких минут, в зависимости от отклика сервиса провайдера. Ответственность за актуальность информации несет провайдер.

*Отчет формируется в формате excel

*Для получения платных отчетов необходимо авторизоваться